VDO ผู้ใช้จริงจากทางบ้าน บำรุงฟื้นฟูข้อเข่า

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ให้คำปรึกษาสุขภาพฟรี!!
โดยทีมงานเภสัช คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่มี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ป่วยง่าย ข้อเข่าหายเจ็บ รูขุมขนกระชับ แอสต้ากลูแคน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

เจ็บข้อ เจ็บกระดูก ฉีดยาดีขึ้นชั่วคราว ใช้แอสต้ากลูแคน 2 กระปุก ดีขึ้น

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ข้อเข่าเสื่อม ต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรัง 2 กระปุก อาการข้อเสื่อมลดลงมาก

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ไขข้ออักเสบ สายตาไม่ดี เป็นโรคตับ ดีขึ้นใน 2 กระปุกเห็นผล ไม่มีผลข้างเคียง

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

คุณยายอายุ 93 นั่งรถเข็น เข่าเสื่อม กลับมาเดินได้ ใน 2 กระปุก

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

เคสคุณพ่อ ข้อหัวเข่าเสื่อม มีเสียงก๊อกแก๊ก ฉีดแก้ปวดยาตลอด 2 กระปุกดีขึ้นอัศจรรย์

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ให้คำปรึกษาสุขภาพฟรี!!
โดยทีมงานเภสัช คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่มี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ช่างเย็บผ้า ปวดหลังปวดเอว ปวดตา 2 กระปุกดีขึ้นปกติ

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ปวดข้อเข่า กินยาแก้ปวดเป็นๆ หายๆ 2 กระปุกดีขึ้น ไม่ตึงเข่าแล้ว

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ปวดขา ข้อเสื่อม ต้องเจาะน้ำในหัวเข่า สายตาพร่า 2 กระปุกดีขึ้นดีมาก ผิวชุ่มชื้น

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ให้คำปรึกษาสุขภาพฟรี!!
โดยทีมงานเภสัช คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่มี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ปวดเข่า บวมมาก เดินแทบไม่ได้ 2 กระปุกหายดีขึ้นมาก ทานต่อเนื่องเพื่อรักษาสุขภาพ

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

อายุ 50 กว่า ปวดหัวเข่า ไทรอยด์ ดีขึ้นชัดเจนใน 2 กระปุก

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

อายุ 67 ปี ปวดขามาก นอนไม่หลับ ทาน 2 กระปุกดีขึ้น หายปวด นอนหลับ

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ให้คำปรึกษาสุขภาพฟรี!!
โดยทีมงานเภสัช คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่มี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ให้คำปรึกษาสุขภาพฟรี!!
โดยทีมงานเภสัช คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่มี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

เทคโนโลยี จากฝรั่งเศส !!

2 สารอาหารดัง แอสต้าแซนธิน และเบต้ากลูแคน

รวมตัวในเทคโนโลยีแคปซูลเจล ดูดซึมและแตกตัวดีที่สุดในโลก
1 แคปซูลเจล ประกอบด้วย
สารสกัดจากยีสต์ (เบต้า 1,3ดี กลูแคน) 250 มก.
สารสกัดสาหร่ายฮีมาโตคอกตัส พลูวิเอลิส 88 มก. (แอสต้าแซนธิน 5%) ให้แอสต้าแซนธิน 4 มก.

ราคาตลาดของ Astaxanthin คุณภาพ ราคาเฉลี่ยกระปุกละ 1000-2000 บาท
ราคาตลาดของ Beta Glucan คุณภาพ ราคาเฉลี่ยกระปุกละ 2000-4000 บาท

แต่ AstaGlucan รวมสารสำคัญ 2 อย่าง
แอสต้าแซนธิน + เบต้ากลูแคน คุณภาพสูง ราคาเฉลี่ย 1000 กว่าบาทเท่านั้น

ให้คำปรึกษาสุขภาพฟรี!!
โดยทีมงานเภสัช คุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่มี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

แอสตาแซนธิน (Astaxanthin)

astaxanthin-01-300×222– เจ้าแห่งสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ที่ดีที่สุด เป็นสารในกลุ่มแซนโทรฟิลล์ ตระกูลแคโรทีนอยด์ มีลักษณะเป็นสารสีแดง พบมากใน ปลาแซลมอน ไข่ปลาคาร์เวียร์ เปลือกปู กุ้งและสาหร่ายชนิด Microalgae Haematococus Pluvialis
– จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้แรงกว่า วิตามินซี 6,000 เท่า, CoQ10 800 เท่า, วิตามินอี 550 เท่า, Green tea catechins 550 เท่า, Alpha lipoic acid 75 เท่า, เบต้า แคโรทีน 40 เท่า และ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น 17 เท่า

เบต้ากลูแคน (Beta Glucan)

– เบต้ากลูแคน สามารถสกัดได้จากสารตั้งต้นหลายชนิด แต่เบต้ากลูแคนที่ดี บริสุทธิ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทดสอบเปรียบเทียบโดยหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮ๊อปกินส์ และมหาวิทยาลัยหลุยส์วิลล์ ก็คือ Beta 1,3 D Glucan จากยีสต์ขนมปัง

– เบต้ากลูแคน ยีสต์ขนมปัง คือสารอาหารชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคสมาเรียงต่อกันเป็นสายยาว เป็นส่วนของผนังเซลล์ที่ต้องสกัดออกมาจึงจะใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากมนุษย์เราไม่มีเอนไซม์สำหรับย่อยสารอาหารชนิดนี้ออกจากผนังเซลล์ ของยีสต์ ดังนั้นการรับประทานขนมปังหรือยีสต์ชนิดเม็ด จึงไม่ได้สารเบต้ากลูแคน เมื่อรับประทานเบต้ากลูแคนสกัด จะมีการจับไปใช้โดยเม็ดเลือดขาวที่ลำไส้ และนำไปที่ต่อมน้ำเหลืองและไขกระดูก ทำให้เกิดการสร้างสมดุลที่ถูกต้องและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับ ร่างกาย

– โรคหลายโรคที่เกิดขึ้นจากการมีสมดุลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ข้อเสื่อม ภูมิคุ้มกันไวเกิน, โรคทางเดินอาหารแปรปรวน โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคสะเก็ดเงิน โรคม่านตาอักเสบ โรคพุ่มพวง (SLE), โรคเหงือกอักเสบเรื้อรัง และ โรคปลอกประสาทอักเสบ (MS) เป็นต้น การศึกษาพบว่าการรับประทานเบต้ากลูแคนจากยีสต์ขนมปังสามารถปรับสมดุลที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ให้เป็นสมดุลที่ถูกต้องได้

แคปซูลเจล Licaps Capsules

เทคโนโลยี แคปซูลเจล ลิแคป (Licaps) จากฝรั่งเศส

 เทคโนโลยีแคปซูลลิแคป (Licaps) ของแอสต้ากลูแคน แคปซูลแบบลิแคปเป็นเทคโนโลยีเดียวในโลกที่ผสมผสานระหว่างแคปซูลแข็งและแคปซูลนิ่มไว้ด้วยกันในเม็ดเดียว ทำให้ผู้บริโภคสามารถได้รับแอสทาแซนธินและเบต้ากลูแคนที่มีคุณภาพและสด ใหม่เสมือนเพิ่งออกจากโรงงานผลิต และเมื่อรับรับประทานเข้าไปสามารถแตกตัวในระบบทางเดินอาหารได้ง่ายและว่องไว สามารถดูดซึมได้เร็วกว่าอาหารเสริมในรูปแบบอื่น

คุณประโยชน์ที่ได้รับจาก “แอสต้ากลูแคน”

1. เสริมภูมิต้านทาน ไซนัส กระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกัน แมโครฟาจ (Macrophages) ช่วยทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ต้านการอักเสบภายใน

2. บำรุงสายตา ป้องกันและฟื้นฟูจอตาที่เสื่อม บรรเทาอาการ ตาแห้ง ตาพร่า วุ้นในตาเสื่อม

3. บำรุงข้อต่อ ลดความเสื่อมของข้อต่อ ลดอาการปวดตามข้อ ฟื้นฟูการทำงานของข้อ

4. ต้านเซลล์ร้าย ช่วยจดจำและทำลายเซลล์ที่ผิดปกติ ลดผลข้างเคียงระหว่างทำคีโม และเร่งการฟื้นฟูระบบการสร้างเม็ดเลือดหลังทำคีโมฯ

5. บำรุงผิวพรรณ ลดริ้วรอย และลดการสร้างเม็ดสี กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ป้องกันรังสีอุลต้าไวโอเลต

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

“ผลิตภัณฑ์ Asta Glucan แอสต้ากลูแคน เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค, ควรกินอาหารหลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ”